Soi Cầu Xổ Số

Dàn loto miền bắc đánh là thắng

✔ Với thẻ nạp 100,000 VND bạn sẽ nhận được Bạn sẽ nhận được 1 dàn lô đánh là thắng , sau khi nạp thẻ thành công, bạn sẽ nhận được kết quả hiện thị ở bên dưới!s
+ Hỗ trợ : Viettel,
+ Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày!
*Chú ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

     NẠP THẺ CÀO


Thống kê kết quả những ngày trước

Ngày Các bộ số dự đoán Kết quả
15/09/2019

Đã có số. Vui lòng nạp thẻ để lấy số! Nạp xong số sẽ hiện ở đây

14/09/2019 10, 65, 41, 57, 87, 93, 43, 05, 29 Thắng : 65, 57, 57, 87, 43
13/09/2019 79, 84, 17, 06, 33, 37, 15, 24, 65 Thắng : 79, 79, 84, 33, 37, 24
12/09/2019 03, 82, 97, 39, 73, 46, 21, 63, 51 Thắng : 03, 97, 73, 21, 63
11/09/2019 09, 21, 52, 65, 79, 44, 92, 43, 18 Thắng : 18
10/09/2019 29, 84, 37, 90, 74, 08, 42, 96, 15 Thắng : 87, 74, 42, 15
09/09/2019 31, 43, 52, 67, 74, 23, 81, 90, 01 Thắng : 31, 23
08/09/2019 79, 84, 17, 06, 33, 37, 15, 24, 65 Thắng : 79, 79
07/09/2019 47, 29, 25, 62, 65, 81, 03, 34, 84 Thắng : 25, 68, 82, 03, 90
06/09/2019 83, 52, 78, 00, 68, 93, 17, 26, 32 Thắng : 17, 26, 26
05/09/2019 62, 19, 05, 54, 37, 46, 74, 63, 23 Thắng : 37
04/09/2019 36, 59, 14, 40, 73, 67, 93, 08, 24 Thắng : 36, 36, 93, 24
03/09/2019 56, 83, 01, 40, 65, 37, 29, 74, 18 Thắng : 83, 65, 29, 74, 18
02/09/2019 43, 51, 61, 86, 38, 07, 24, 17, 78 Thắng : 43, 61, 61, 78
01/09/2019 47, 84, 65, 31, 19, 24, 02, 50, 79 Thắng : 84, 31, 19, 24
31/08/2019 43, 58, 85, 95, 38, 72, 60, 25, 12 Thắng : 85, 95, 72, 60, 60
30/08/2019 65, 97, 29, 38, 01, 44, 78, 46, 14 Thắng : 78
29/08/2019 23, 37, 52, 90, 91, 12, 33, 63, 86 Thắng : 52, 12, 63, 63
28/08/2019 54, 67, 81, 40, 74, 23, 12, 95, 05 Thắng : 54, 81
27/08/2019 09, 32, 99, 75, 29, 95, 50, 12, 46 Thắng : 99, 29, 95, 50
26/08/2019 58, 12, 74, 26, 07, 64, 41, 93, 37 Thắng : 58, 58, 64, 93, 37
25/08/2019 07, 26, 41, 19, 64, 57, 88, 71, 96 Thắng : 07, 19, 64, 71, 96
24/08/2019 85, 56, 64, 09, 38, 19, 78, 36, 92 Thắng : 19, 78, 92
23/08/2019 29, 83, 90, 62, 39, 79, 46, 03, 17 Thắng : 62, 39
22/08/2019 12, 31, 70, 22, 03, 26, 47, 38, 81 Thắng : 31, 81
21/08/2019 42, 14, 77, 23, 03, 54, 38, 96, 65 Thắng : 42, 14, 54, 65
20/08/2019 48, 54, 82, 16, 08, 29, 91, 78, 69 Thắng : 54, 08, 78
19/08/2019 38, 73, 94, 29, 04, 51, 20, 42, 67 Thắng : 38, 94, 04, 42, 67
18/08/2019 39, 65, 57, 74, 91, 46, 87, 08, 15 Thắng : 65, 65, 65, 46
17/08/2019 01, 41, 36, 60, 85, 15, 78, 94, 52 Thắng : 01, 60, 85, 52
16/08/2019 71, 29, 98, 12, 31, 82, 68, 46, 03 Thắng : 71, 12, 68, 03, 03
Ngày trước Hệ thống đã lưu lại

KHU VỰC CHỐT SỐ SIÊU VIP