Soi Cầu Xổ Số

Dàn loto miền bắc đánh là thắng

✔ Với thẻ nạp 100,000 VND bạn sẽ nhận được Bạn sẽ nhận được 1 dàn lô đánh là thắng , sau khi nạp thẻ thành công, bạn sẽ nhận được kết quả hiện thị ở bên dưới!s
+ Hỗ trợ : Viettel,
+ Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày!
*Chú ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

     NẠP THẺ CÀO


Thống kê kết quả những ngày trước

Ngày Các bộ số dự đoán Kết quả
18/11/2019

Đã có số. Vui lòng nạp thẻ để lấy số! Nạp xong số sẽ hiện ở đây

17/11/2019 24, 43, 56, 36, 67, 86, 12, 01, 52 Thắng : 24, 43, 86, 01, 52
16/11/2019 42, 73, 98, 83, 36, 65, 08, 21, 19 Thắng : 42, 98, 83, 19
15/11/2019 20, 71, 58, 87, 44, 62, 05, 32, 17 Thắng : 71, 58, 87, 87, 05, 32
14/11/2019 23, 59, 97, 02, 73, 68, 31, 46, 81 Thắng : 02
13/11/2019 02, 43, 65, 15, 37, 57, 93, 71, 28 Thắng : 65, 28
12/11/2019 48, 63, 56, 14, 89, 78, 97, 05, 27 Thắng : 48, 63, 14, 78, 97
11/11/2019 74, 95, 54, 33, 05, 36, 42, 21, 15 Trượt
10/11/2019 17, 80, 59, 22, 57, 32, 43, 68, 72 Thắng : 59, 57
09/11/2019 12, 94, 71, 35, 28, 82, 43, 09, 65 Thắng : 09
08/11/2019 16, 48, 81, 52, 61, 24, 33, 76, 03 Thắng : 52, 24, 33, 03
07/11/2019 18, 36, 56, 67, 86, 32, 92, 75, 24 Thắng : 36, 36, 56, 86, 75, 24
06/11/2019 15, 54, 27, 02, 76, 35, 65, 97, 46 Thắng : 15, 15, 02, 76
05/11/2019 04, 93, 43, 52, 68, 72, 17, 84, 36 Thắng : 04, 93, 43
04/11/2019 35, 41, 97, 82, 04, 54, 37, 67, 24 Thắng : 67, 24
03/11/2019 06, 58, 98, 65, 29, 30, 14, 84, 46 Thắng : 29, 84
02/11/2019 75, 84, 21, 41, 60, 37, 92, 16, 05 Trượt
01/11/2019 09, 75, 97, 51, 81, 35, 42, 16, 25 Thắng : 51, 16
31/10/2019 31, 72, 69, 23, 51, 03, 84, 97, 17 Thắng : 69, 51, 51, 03
30/10/2019 17, 74, 29, 61, 38, 46, 10, 03, 91 Thắng : 46, 03
29/10/2019 42, 71, 81, 15, 63, 96, 28, 34, 07 Thắng : 42, 71, 71, 81, 15, 63, 63, 96, 28, 34
28/10/2019 31, 04, 54, 17, 61, 41, 75, 24, 86 Thắng : 31, 31, 54, 17, 86
27/10/2019 17, 62, 24, 59, 94, 38, 84, 75, 46 Thắng : 84, 46
26/10/2019 01, 70, 54, 37, 81, 17, 28, 42, 94 Thắng : 01, 70, 28, 42, 42, 94
25/10/2019 17, 75, 29, 80, 97, 59, 67, 36, 48 Thắng : 80, 48
24/10/2019 39, 48, 64, 07, 23, 75, 54, 94, 19 Thắng : 48, 07, 07, 19, 19
23/10/2019 18, 32, 83, 60, 01, 91, 25, 48, 51 Thắng : 32, 32, 60, 60, 60
22/10/2019 16, 63, 72, 58, 23, 07, 34, 47, 97 Thắng : 63, 34
21/10/2019 39, 82, 99, 25, 09, 63, 59, 42, 15 Thắng : 99, 25, 59, 42
20/10/2019 24, 43, 35, 36, 64, 86, 12, 09, 50 Thắng : 43, 43, 35, 86, 50
19/10/2019 18, 87, 76, 25, 50, 97, 59, 46, 38 Thắng : 18, 25, 97, 59
Ngày trước Hệ thống đã lưu lại

KHU VỰC CHỐT SỐ SIÊU VIP