Soi Cầu Xổ Số

Dàn lô 3 con miền bắc siêu VIP


 Hôm nay chưa chốt được số.

Thống kê kết quả những ngày trước

Ngày Các bộ số dự đoán Kết quả
26/01/2020

Hôm nay chưa chốt được số.

23/01/2020 34, 93, 51 Thắng : 93, 93, 93
22/01/2020 17, 67, 29 Thắng : 17, 29
21/01/2020 36, 51, 25 Thắng : 25
20/01/2020 19, 74, 51 Thắng : 19, 19, 51
19/01/2020 31, 64, 58 Trượt
18/01/2020 01, 58, 37 Thắng : 01, 37, 37
17/01/2020 23, 96, 67 Trượt
16/01/2020 34, 83, 16 Thắng : 83
15/01/2020 63, 81, 98 Thắng : 81, 81
14/01/2020 25, 81, 96 Thắng : 81, 96, 96
13/01/2020 57, 85, 28 Thắng : 57, 28
12/01/2020 57, 79, 18 Thắng : 57
11/01/2020 47, 35, 91 Thắng : 35, 91
10/01/2020 37, 69, 43 Trượt
09/01/2020 63, 91, 73 Trượt
08/01/2020 26, 51, 92 Thắng : 51, 92
07/01/2020 04, 98, 23 Thắng : 98, 98, 98, 23
06/01/2020 23, 96, 12 Thắng : 23, 23, 12
05/01/2020 17, 81, 43 Thắng : 81, 43
04/01/2020 08, 37, 86 Thắng : 86
03/01/2020 03, 84, 26 Thắng : 84
02/01/2020 39, 43, 51 Trượt
01/01/2020 59, 34, 23 Trượt
31/12/2019 48, 65, 37 Thắng : 48
30/12/2019 17, 81, 34 Thắng : 17, 81
29/12/2019 56, 39, 02 Trượt
28/12/2019 04, 68, 27 Thắng : 27
27/12/2019 37, 65, 94 Thắng : 37, 94
26/12/2019 19, 72, 59 Thắng : 19, 72, 59
25/12/2019 04, 32, 76 Thắng : 04, 76
Ngày trước Hệ thống đã lưu lại

KHU VỰC CHỐT SỐ SIÊU VIP