Soi Cầu Xổ Số

KHU VỰC CHỐT SỐ SIÊU VIP

Bạch Thủ Lô miền Bắc Siêu VIP


 Hôm nay chưa chốt được số.

Thống kê kết quả những ngày trước

Ngày Các bộ số dự đoán Kết quả
26/08/2019

Hôm nay chưa chốt được số.

25/08/2019 01 Thắng : 01
24/08/2019 79 Thắng : 79
23/08/2019 96 Trượt
22/08/2019 47 Trượt
21/08/2019 90 Trượt
20/08/2019 19 Thắng : 19, 19
19/08/2019 84 Thắng : 84
18/08/2019 23 Thắng : 23
17/08/2019 65 Trượt
16/08/2019 56 Trượt
15/08/2019 52 Thắng : 52, 52
14/08/2019 42 Trượt
13/08/2019 91 Thắng : 91
12/08/2019 34 Thắng : 34
11/08/2019 01 Trượt
10/08/2019 41 Trượt
09/08/2019 51 Trượt
08/08/2019 28 Thắng : 28
07/08/2019 24 Trượt
06/08/2019 63 Thắng : 63
05/08/2019 87 Thắng : 87
04/08/2019 18 Trượt
03/08/2019 93 Trượt
02/08/2019 72 Thắng : 72
01/08/2019 56 Thắng : 56, 56
31/07/2019 89 Thắng : 89
30/07/2019 59 Trượt
29/07/2019 37 Thắng : 37
28/07/2019 89 Trượt
27/07/2019 61 Trượt
Ngày trước Hệ thống đã lưu lại

Đầu đuôi 2 số cuối giải đặc biệt chính xác


 Hôm nay chưa chốt được số.

Thống kê kết quả những ngày trước

Ngày Các bộ số dự đoán Kết quả
26/08/2019

Hôm nay chưa chốt được số.

25/08/2019 Đầu 8, Đầu 9 Trượt
24/08/2019 Đầu 6, Đầu 8 Thắng : 62
23/08/2019 Đầu 4, Đầu 5 Thắng : 47
22/08/2019 Đầu 5, Đầu 9 Thắng : 93
21/08/2019 Đầu 7, Đầu 9 Trượt
20/08/2019 Đầu 5, Đầu 6 Thắng : 65
19/08/2019 Đầu 4, Đầu 5 Trượt
18/08/2019 Đầu 5, Đầu 6 Trượt
17/08/2019 Đầu 6, Đầu 9 Thắng : 98
16/08/2019 Đầu 1, Đầu 5 Trượt
15/08/2019 Đầu 7, Đầu 9 Thắng : 74
14/08/2019 Đầu 1, Đầu 8 Thắng : 84
13/08/2019 Đầu 1, Đầu 2 Trượt
12/08/2019 Đầu 3, Đầu 5 Thắng : 59
11/08/2019 Đầu 1, Đầu 7 Thắng : 76
10/08/2019 Đầu 7, Đầu 9 Trượt
09/08/2019 Đầu 0, Đầu 8 Thắng : 02
08/08/2019 Đầu 5, Đầu 8 Trượt
07/08/2019 Đầu 6, Đầu 7 Trượt
06/08/2019 Đầu 0, Đầu 5 Trượt
05/08/2019 Đầu 6, Đầu 9 Thắng : 91
04/08/2019 Đầu 3, Đầu 7 Thắng : 32
03/08/2019 Đầu 6, Đầu 7 Trượt
02/08/2019 Đầu 3, Đầu 7 Trượt
01/08/2019 Đầu 4, Đầu 5 Thắng : 56
31/07/2019 Đầu 6, Đầu 9 Thắng : 90
30/07/2019 Đầu 5, Đầu 7 Thắng : 57
29/07/2019 Đầu 3, Đầu 7 Trượt
28/07/2019 Đầu 0, Đầu 7 Thắng : 08
27/07/2019 Đầu 5, Đầu 7 Trượt
Ngày trước Hệ thống đã lưu lại

Song thủ Lô Siêu VIP Miền Bắc


 Hôm nay chưa chốt được số.

Thống kê kết quả những ngày trước

Ngày Các bộ số dự đoán Kết quả
26/08/2019

Hôm nay chưa chốt được số.

25/08/2019 08, 64 Thắng : 08, 64
24/08/2019 15, 79 Thắng : 79
23/08/2019 80, 62 Thắng : 80, 80, 62
22/08/2019 32, 94 Trượt
21/08/2019 09, 54 Thắng : 09, 54
20/08/2019 27, 95 Trượt
19/08/2019 40, 58 Thắng : 58
18/08/2019 64, 98 Trượt
17/08/2019 42, 79 Trượt
16/08/2019 23, 92 Thắng : 23
15/08/2019 74, 21 Thắng : 74, 21, 21
14/08/2019 08, 97 Trượt
13/08/2019 09, 24 Thắng : 09, 24
12/08/2019 34, 72 Thắng : 34
11/08/2019 34, 72 Thắng : 34, 72, 72
10/08/2019 12, 45 Trượt
09/08/2019 72, 83 Thắng : 83
08/08/2019 34, 75 Thắng : 75, 75, 75
07/08/2019 06, 18 Thắng : 18
06/08/2019 47, 26 Thắng : 47, 47
05/08/2019 24, 31 Trượt
04/08/2019 09, 16 Trượt
03/08/2019 47, 52 Thắng : 52
02/08/2019 21, 79 Thắng : 21, 79, 79
01/08/2019 93, 48 Trượt
31/07/2019 01, 98 Trượt
30/07/2019 09, 26 Thắng : 26
29/07/2019 14, 58 Thắng : 14
28/07/2019 62, 16 Thắng : 16
27/07/2019 20, 71 Thắng : 20, 71
Ngày trước Hệ thống đã lưu lại

Dàn đề miền bắc xác suất trúng rất cao


 Hôm nay chưa chốt được số.

Thống kê kết quả những ngày trước

Ngày Các bộ số dự đoán Kết quả
26/08/2019

Hôm nay chưa chốt được số.

25/08/2019 50, 51, 53, 55, 58, 59, 80, 81, 83, 85, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 98, 99 Trượt
24/08/2019 00, 01, 02, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 50, 51, 52, 60, 61, 62, 80, 81, 82 Thắng : 62
23/08/2019 06, 07, 09, 16, 17, 19, 46, 47, 49, 56, 57, 59, 66, 67, 69, 96, 97, 99 Thắng : 47
22/08/2019 40, 41, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 54, 56, 58, 59, 90, 91, 94, 96, 98, 99 Trượt
21/08/2019 00, 03, 04, 20, 23, 24, 30, 33, 34, 40, 43, 44, 70, 73, 74, 90, 93, 94 Trượt
20/08/2019 50, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 73, 74, 75, 76, 77 Thắng : 65
19/08/2019 70, 71, 72, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 97, 98, 99 Thắng : 82
18/08/2019 03, 05, 06, 13, 15, 16, 23, 25, 26, 33, 35, 36, 53, 55, 56, 63, 65, 66 Trượt
17/08/2019 03, 05, 08, 12, 15, 18, 23, 25, 28, 33, 35, 38, 63, 65, 68, 93, 95, 98 Thắng : 98
16/08/2019 11, 14, 15, 31, 33, 34, 41, 43, 44, 51, 54, 57, 61, 63, 64, 71, 73, 74 Thắng : 74
15/08/2019 05, 06, 09, 25, 26, 29, 35, 36, 39, 65, 66, 69, 75, 76, 79, 95, 96, 99 Trượt
14/08/2019 62, 63, 64, 66, 67, 68, 72, 76, 74, 76, 77, 78, 82, 83, 84, 86, 87, 88 Thắng : 84
13/08/2019 14, 17, 19, 24, 27, 28, 34, 37, 38, 64, 67, 68, 84, 87, 88, 94, 97, 98 Trượt
12/08/2019 51, 53, 54, 55, 58, 59, 81, 83, 84, 85, 88, 89, 91, 93, 94, 95, 98, 99 Thắng : 59
11/08/2019 62, 63, 64, 66, 67, 68, 72, 76, 74, 76, 77, 78, 82, 83, 84, 86, 87, 88 Thắng : 76
10/08/2019 51, 53, 54, 55, 57, 59, 71, 73, 74, 75, 77, 79, 91, 93, 94, 95, 97, 99 Trượt
09/08/2019 01, 02, 03, 04, 07, 09, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 37, 39 Thắng : 02
08/08/2019 05, 07, 09, 15, 17, 19, 35, 37, 39, 55, 57, 59, 75, 77, 79, 95, 97, 99 Trượt
07/08/2019 00, 03, 05, 20, 23, 25, 30, 33, 35, 50, 53, 55, 60, 63, 65, 70, 73, 75 Trượt
06/08/2019 60, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 84, 85, 86, 87, 88 Trượt
05/08/2019 00, 01, 04, 10, 11, 14, 40, 41, 44, 60, 61, 64, 70, 71, 74, 90, 91, 94 Thắng : 91
04/08/2019 60, 61, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 74, 75, 77, 79, 90, 91, 94, 95, 97, 99 Trượt
03/08/2019 00, 01, 03, 10, 11, 14, 30, 31, 33, 40, 41, 43, 60, 61, 63, 70, 71, 73 Thắng : 33
02/08/2019 14, 18, 19, 24, 28, 29, 34, 38, 39, 44, 48, 49, 74, 78, 79, 84, 88, 89 Trượt
01/08/2019 14, 15, 16, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 44, 45, 46, 64, 65, 66, 84, 85, 86 Trượt
31/07/2019 40, 42, 43, 44, 46, 49, 60, 62, 63, 64, 66, 69, 90, 92, 93, 94, 96, 99 Thắng : 90
30/07/2019 26, 27, 29, 36, 37, 39, 46, 47, 49, 56, 57, 59, 66, 67, 69, 76, 77, 79 Thắng : 57
29/07/2019 11, 15, 16, 31, 35, 36, 41, 45, 46, 51, 55, 56, 61, 65, 66, 71, 75, 76 Trượt
28/07/2019 16, 17, 18, 36, 37, 38, 56, 57, 58, 66, 67, 68, 76, 77, 78, 86, 87, 88 Trượt
27/07/2019 14, 15, 16, 34, 35, 36, 44, 45, 46, 54, 55, 56, 74, 75, 76, 94, 95, 96 Thắng : 94
Ngày trước Hệ thống đã lưu lại

Bạch thủ lô kép miền bắc siêu Vip


 Hôm nay chưa chốt được số.

Thống kê kết quả những ngày trước

Ngày Các bộ số dự đoán Kết quả
26/08/2019

Hôm nay chưa chốt được số.

25/08/2019 00 Thắng : 00
24/08/2019 77 Trượt
23/08/2019 88 Trượt
22/08/2019 77 Trượt
21/08/2019 33 Trượt
20/08/2019 77 Trượt
19/08/2019 99 Thắng : 99
18/08/2019 00 Trượt
17/08/2019 33 Thắng : 33
16/08/2019 99 Trượt
15/08/2019 22 Thắng : 22
14/08/2019 44 Trượt
13/08/2019 55 Thắng : 55
12/08/2019 88 Thắng : 88
11/08/2019 11 Trượt
10/08/2019 88 Trượt
09/08/2019 55 Thắng : 55
08/08/2019 88 Trượt
07/08/2019 00 Thắng : 00, 00
06/08/2019 11 Trượt
05/08/2019 33 Thắng : 33
04/08/2019 77 Trượt
03/08/2019 88 Thắng : 88
02/08/2019 44 Thắng : 44, 44, 44
01/08/2019 22 Thắng : 22
31/07/2019 55 Trượt
30/07/2019 66 Trượt
29/07/2019 11 Thắng : 11
28/07/2019 00 Trượt
27/07/2019 66 Trượt
Ngày trước Hệ thống đã lưu lại

Dàn đầu loto miền bắc đánh là có lãi


 Hôm nay chưa chốt được số.

Thống kê kết quả những ngày trước

Ngày Các bộ số dự đoán Kết quả
26/08/2019

Hôm nay chưa chốt được số.

25/08/2019 Đầu 3 Thắng : 30; 35; 38
24/08/2019 Đầu 4 Thắng : 40; 40; 44; 45; 45
23/08/2019 Đầu 9 Thắng : 91; 94
22/08/2019 Đầu 6 Thắng : 60; 64; 69
21/08/2019 Đầu 5 Thắng : 50; 50; 50; 54; 56; 56; 58
20/08/2019 Đầu 1 Thắng : 19; 19
19/08/2019 Đầu 3 Thắng : 30; 35; 35; 38
18/08/2019 Đầu 0 Thắng : 01; 03; 07; 09; 09
17/08/2019 Đầu 9 Thắng : 90; 93; 98; 98; 99
16/08/2019 Đầu 4 Thắng : 40; 47
15/08/2019 Đầu 5 Thắng : 52; 52; 53; 55; 55; 56; 57
14/08/2019 Đầu 6 Thắng : 63; 63; 63; 64; 64
13/08/2019 Đầu 1 Thắng : 12; 15
12/08/2019 Đầu 3 Thắng : 33; 34; 36
11/08/2019 Đầu 8 Thắng : 81; 84; 84; 86; 87
10/08/2019 Đầu 6 Thắng : 62; 65; 65; 65; 65; 68
09/08/2019 Đầu 5 Thắng : 55; 56; 57; 58; 59
08/08/2019 Đầu 4 Trượt
07/08/2019 Đầu 3 Thắng : 30; 30; 36; 36; 39
06/08/2019 Đầu 9 Thắng : 90; 90; 91; 91; 93; 99
05/08/2019 Đầu 5 Thắng : 51; 57
04/08/2019 Đầu 9 Thắng : 94
03/08/2019 Đầu 3 Thắng : 33; 33; 37; 37; 39
02/08/2019 Đầu 1 Thắng : 12; 19
01/08/2019 Đầu 6 Thắng : 61; 62; 65; 68; 68
31/07/2019 Đầu 8 Thắng : 80; 81; 85; 86; 89
30/07/2019 Đầu 4 Thắng : 42; 47; 47
29/07/2019 Đầu 8 Thắng : 80; 80; 83; 84; 85; 89
28/07/2019 Đầu 5 Thắng : 52; 52; 54; 56
27/07/2019 Đầu 3 Thắng : 33; 33; 33; 37
Ngày trước Hệ thống đã lưu lại

Dàn loto miền bắc đánh là thắng


 Hôm nay chưa chốt được số.

Thống kê kết quả những ngày trước

Ngày Các bộ số dự đoán Kết quả
26/08/2019

Hôm nay chưa chốt được số.

25/08/2019 07, 26, 41, 19, 64, 57, 88, 71, 96 Thắng : 07, 19, 64, 71, 96
24/08/2019 85, 56, 64, 09, 38, 19, 78, 36, 92 Thắng : 19, 78, 92
23/08/2019 29, 83, 90, 62, 39, 79, 46, 03, 17 Thắng : 62, 39
22/08/2019 12, 31, 70, 22, 03, 26, 47, 38, 81 Thắng : 31, 81
21/08/2019 42, 14, 77, 23, 03, 54, 38, 96, 65 Thắng : 42, 14, 54, 65
20/08/2019 48, 54, 82, 16, 08, 29, 91, 78, 69 Thắng : 54, 08, 78
19/08/2019 38, 73, 94, 29, 04, 51, 20, 42, 67 Thắng : 38, 94, 04, 42, 67
18/08/2019 39, 65, 57, 74, 91, 46, 87, 08, 15 Thắng : 65, 65, 65, 46
17/08/2019 01, 41, 36, 60, 85, 15, 78, 94, 52 Thắng : 01, 60, 85, 52
16/08/2019 71, 29, 98, 12, 31, 82, 68, 46, 03 Thắng : 71, 12, 68, 03, 03
15/08/2019 89, 97, 18, 36, 68, 54, 05, 74, 26 Thắng : 36, 74
14/08/2019 71, 26, 85, 60, 38, 01, 49, 48, 97 Thắng : 71, 38, 38, 14, 48
13/08/2019 43, 17, 80, 21, 97, 06, 78, 38, 52 Thắng : 43, 06, 78, 52
12/08/2019 58, 34, 63, 90, 05, 86, 29, 48, 93 Thắng : 58, 34, 05, 29, 93
11/08/2019 08, 75, 42, 14, 92, 59, 25, 64, 87 Thắng : 08, 75, 92, 87
10/08/2019 96, 88, 24, 51, 35, 65, 14, 43, 01 Thắng : 96, 51, 65, 65, 65, 65, 14, 43
09/08/2019 06, 79, 24, 85, 17, 32, 46, 63, 94 Thắng : 06, 79, 85, 46, 94
08/08/2019 12, 73, 02, 64, 94, 81, 47, 38, 23 Thắng : 23
07/08/2019 10, 02, 76, 58, 24, 90, 89, 37, 46 Trượt
06/08/2019 06, 97, 84, 16, 65, 91, 42, 27, 86 Thắng : 84, 91, 91
05/08/2019 83, 47, 79, 50, 96, 09, 36, 24, 16 Thắng : 36
04/08/2019 15, 50, 23, 48, 87, 73, 39, 94, 66 Thắng : 87, 73, 39, 94
03/08/2019 93, 48, 57, 12, 71, 05, 37, 88, 25 Thắng : 12, 05, 37, 37, 88
02/08/2019 98, 52, 76, 87, 06, 61, 28, 12, 32 Thắng : 12
01/08/2019 61, 83, 26, 42, 94, 32, 02, 19, 56 Thắng : 61, 94, 56, 56
31/07/2019 70, 58, 16, 34, 01, 27, 45, 91, 64 Trượt
30/07/2019 04, 32, 41, 58, 72, 15, 99, 67, 25 Thắng : 32, 67, 25
29/07/2019 19, 07, 46, 67, 85, 41, 23, 90, 71 Thắng : 19, 07, 85, 71
28/07/2019 62, 36, 27, 46, 85, 78, 56, 95, 19 Thắng : 78, 56
27/07/2019 02, 75, 34, 35, 62, 16, 21, 94, 47 Thắng : 02, 94
Ngày trước Hệ thống đã lưu lại

Dàn lô 3 con miền bắc siêu VIP


 Hôm nay chưa chốt được số.

Thống kê kết quả những ngày trước

Ngày Các bộ số dự đoán Kết quả
26/08/2019

Hôm nay chưa chốt được số.

25/08/2019 38, 85, 29 Thắng : 38, 29
24/08/2019 26, 67, 58 Trượt
23/08/2019 68, 80, 47 Thắng : 80, 80, 47
22/08/2019 36, 86, 01 Trượt
21/08/2019 41, 28, 16 Trượt
20/08/2019 07, 15, 38 Thắng : 38
19/08/2019 42, 94, 17 Thắng : 42, 94, 17
18/08/2019 28, 96, 31 Thắng : 96
17/08/2019 14, 72, 87 Trượt
16/08/2019 05, 51, 73 Thắng : 51
15/08/2019 46, 83, 62 Thắng : 83
14/08/2019 25, 62, 94 Thắng : 94
13/08/2019 27, 42, 50 Trượt
12/08/2019 57, 93, 84 Thắng : 93
11/08/2019 24, 45, 86 Thắng : 86
10/08/2019 51, 72, 47 Thắng : 51, 72, 47
09/08/2019 45, 83, 04 Thắng : 83, 04
08/08/2019 16, 95, 29 Thắng : 95
07/08/2019 30, 16, 72 Thắng : 30, 30
06/08/2019 95, 09, 23 Thắng : 09
05/08/2019 23, 71, 42 Trượt
04/08/2019 34, 57, 15 Trượt
03/08/2019 59, 97, 14 Thắng : 14
02/08/2019 07, 79, 15 Thắng : 79, 79
01/08/2019 38, 72, 25 Trượt
31/07/2019 58, 79, 86 Thắng : 86
30/07/2019 05, 16, 30 Thắng : 05, 30, 30
29/07/2019 63, 21, 34 Trượt
28/07/2019 03, 16, 64 Thắng : 16
27/07/2019 86, 79, 43 Thắng : 86, 43
Ngày trước Hệ thống đã lưu lại

KHU VỰC CHỐT SỐ SIÊU VIP