Soi Cầu Xổ Số

KHU VỰC CHỐT SỐ SIÊU VIP

Bạch Thủ Lô miền Bắc Siêu VIP


 Hôm nay chưa chốt được số.

Thống kê kết quả những ngày trước

Ngày Các bộ số dự đoán Kết quả
26/01/2020

Hôm nay chưa chốt được số.

23/01/2020 46 Trượt
22/01/2020 70 Thắng : 70
21/01/2020 84 Trượt
20/01/2020 08 Thắng : 08
19/01/2020 51 Thắng : 51
18/01/2020 27 Trượt
17/01/2020 47 Thắng : 47, 47
16/01/2020 38 Thắng : 38
15/01/2020 37 Trượt
14/01/2020 96 Thắng : 96, 96
13/01/2020 01 Trượt
12/01/2020 25 Trượt
11/01/2020 87 Trượt
10/01/2020 84 Trượt
09/01/2020 14 Thắng : 14
08/01/2020 69 Trượt
07/01/2020 41 Trượt
06/01/2020 35 Thắng : 35
05/01/2020 54 Thắng : 54
04/01/2020 28 Trượt
03/01/2020 03 Trượt
02/01/2020 76 Thắng : 76, 76
01/01/2020 81 Thắng : 81
31/12/2019 84 Thắng : 84
30/12/2019 45 Thắng : 45, 45
29/12/2019 32 Trượt
28/12/2019 65 Thắng : 65
27/12/2019 78 Thắng : 78
26/12/2019 89 Thắng : 89
25/12/2019 46 Trượt
Ngày trước Hệ thống đã lưu lại

Đầu đuôi 2 số cuối giải đặc biệt chính xác


 Hôm nay chưa chốt được số.

Thống kê kết quả những ngày trước

Ngày Các bộ số dự đoán Kết quả
26/01/2020

Hôm nay chưa chốt được số.

23/01/2020 Đầu 6, Đầu 8 Trượt
22/01/2020 Đầu 3, Đầu 4 Thắng : 49
21/01/2020 Đầu 7, Đầu 8 Trượt
20/01/2020 Đầu 8, Đầu 9 Trượt
19/01/2020 Đầu 2, Đầu 3 Thắng : 21
18/01/2020 Đầu 5, Đầu 6 Trượt
17/01/2020 Đầu 7, Đầu 9 Thắng : 71
16/01/2020 Đầu 8, Đầu 9 Thắng : 82
15/01/2020 Đầu 1, Đầu 2 Thắng : 10
14/01/2020 Đầu 7, Đầu 9 Trượt
13/01/2020 Đầu 3, Đầu 4 Thắng : 44
12/01/2020 Đầu 3, Đầu 8 Thắng : 80
11/01/2020 Đầu 5, Đầu 8 Thắng : 58
10/01/2020 Đầu 3, Đầu 8 Trượt
09/01/2020 Đầu 8, Đầu 9 Trượt
08/01/2020 Đầu 0, Đầu 7 Thắng : 04
07/01/2020 Đầu 7, Đầu 8 Trượt
06/01/2020 Đầu 1, Đầu 7 Thắng : 12
05/01/2020 Đầu 1, Đầu 2 Thắng : 21
04/01/2020 Đầu 6, Đầu 7 Trượt
03/01/2020 Đầu 4, Đầu 6 Thắng : 43
02/01/2020 Đầu 2, Đầu 8 Trượt
01/01/2020 Đầu 0, Đầu 9 Thắng : 05
31/12/2019 Đầu 6, Đầu 9 Trượt
30/12/2019 Đầu 3, Đầu 8 Thắng : 88
29/12/2019 Đầu 4, Đầu 5 Trượt
28/12/2019 Đầu 0, Đầu 1 Thắng : 01
27/12/2019 Đầu 5, Đầu 6 Trượt
26/12/2019 Đầu 3, Đầu 7 Thắng : 39
25/12/2019 Đầu 7, Đầu 8 Thắng : 81
Ngày trước Hệ thống đã lưu lại

Song thủ Lô Siêu VIP Miền Bắc


 Hôm nay chưa chốt được số.

Thống kê kết quả những ngày trước

Ngày Các bộ số dự đoán Kết quả
26/01/2020

Hôm nay chưa chốt được số.

23/01/2020 28, 76 Thắng : 28
22/01/2020 62, 36 Thắng : 62, 36
21/01/2020 16, 94 Trượt
20/01/2020 15, 47 Trượt
19/01/2020 34, 85 Thắng : 34, 34
18/01/2020 29, 56 Trượt
17/01/2020 36, 73 Trượt
16/01/2020 35, 82 Thắng : 82
15/01/2020 26, 84 Thắng : 26, 84
14/01/2020 46, 93 Trượt
13/01/2020 39, 56 Thắng : 56
12/01/2020 34, 86 Thắng : 86
11/01/2020 24, 51 Thắng : 24, 51
10/01/2020 31, 94 Thắng : 31, 94
09/01/2020 31, 65 Trượt
08/01/2020 34, 68 Trượt
07/01/2020 08, 69 Thắng : 69
06/01/2020 16, 75 Thắng : 16, 16
05/01/2020 18, 94 Thắng : 94
04/01/2020 19, 42 Thắng : 19, 19, 19
03/01/2020 89, 72 Thắng : 89
02/01/2020 23, 47 Trượt
01/01/2020 14, 31 Trượt
31/12/2019 18, 42 Thắng : 42
30/12/2019 38, 67 Trượt
29/12/2019 26, 69 Thắng : 26
28/12/2019 48, 27 Thắng : 27
27/12/2019 38, 47 Thắng : 47
26/12/2019 56, 69 Trượt
25/12/2019 27, 38 Thắng : 38
Ngày trước Hệ thống đã lưu lại

Dàn đề miền bắc xác suất trúng rất cao


 Hôm nay chưa chốt được số.

Thống kê kết quả những ngày trước

Ngày Các bộ số dự đoán Kết quả
26/01/2020

Hôm nay chưa chốt được số.

23/01/2020 01, 02, 03, 12, 15, 18, 21, 23, 25, 31, 32, 35, 61, 62, 63, 81, 82, 83 Trượt
22/01/2020 14, 15, 18, 24, 25,2 8, 34, 35, 38, 44, 45, 48, 64, 65, 68, 84, 85, 88 Trượt
21/01/2020 70, 71, 72, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 97, 98, 99 Thắng : 97
20/01/2020 00, 02, 05, 20, 22, 25, 30, 32, 35, 50, 52, 55, 70, 72, 75, 90, 92, 95 Thắng : 50
19/01/2020 23, 24, 25, 33, 34, 35, 43, 44, 45, 52, 54, 55, 83, 84, 85, 93, 94, 95 Trượt
18/01/2020 50, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 69, 90, 93, 94, 95, 96, 98 Trượt
17/01/2020 34, 35, 36, 43, 45, 46, 54, 56, 57, 63, 64, 65, 73, 74, 75, 93, 94, 95 Thắng : 74
16/01/2020 62, 63, 64, 66, 67, 68, 72, 76, 74, 76, 77, 78, 82, 83, 84, 86, 87, 88 Thắng : 82
15/01/2020 00, 03, 04, 10, 14, 15, 30, 33, 34, 50, 54, 55, 70, 73, 74, 80, 83, 84 Thắng : 10
14/01/2020 61, 62, 63, 66, 67, 69, 71,7 2, 73, 76, 77, 79, 91, 92, 93, 96, 97, 99 Trượt
13/01/2020 14, 15, 16, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 44, 45, 46, 64, 65, 66, 84, 85, 86 Thắng : 44
12/01/2020 30, 31, 32, 33, 34, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 60, 61, 62, 63, 64, 67 Trượt
11/01/2020 51, 53, 54, 55, 58, 59, 81, 83, 84, 85, 88, 89, 91, 93, 94, 95, 98, 99 Thắng : 58
10/01/2020 61, 62, 63, 66, 68, 69, 81, 82, 83, 86, 88, 89, 91, 92, 93, 96, 98, 99 Thắng : 96
09/01/2020 21, 23, 26, 31, 36, 37, 61, 63, 68, 71, 73, 79, 81, 83, 86, 91, 93, 96 Trượt
08/01/2020 03, 06, 07, 30, 36, 37, 63, 67, 68, 73, 76, 78, 83, 86, 89, 93, 96, 98 Trượt
07/01/2020 11, 14, 15, 31, 33, 34, 41, 43, 44, 51, 54, 57, 61, 63, 64, 71, 73, 74 Thắng : 54
06/01/2020 00, 01, 02, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 50, 51, 52, 60, 61, 62, 80, 81, 82 Thắng : 12
05/01/2020 60, 61, 62, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 86, 87, 88 Trượt
04/01/2020 17, 18, 19, 27, 28, 29, 57, 58, 59, 67, 68, 69, 77, 78, 79, 97, 98, 9,9 Trượt
03/01/2020 40, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 63, 64, 66, 67, 68 Thắng : 43
02/01/2020 14, 18, 19, 24, 28, 29, 34, 38, 39, 44, 48, 49, 74, 78, 79, 84, 88, 89 Trượt
01/01/2020 00, 03, 05, 20, 23, 25, 30, 33, 35, 50, 53, 55, 60, 63, 65, 70, 73, 75 Thắng : 05
31/12/2019 25, 26, 29, 35, 36, 39, 45, 46, 48, 54, 56, 59, 64, 65, 69, 94, 95, 96 Trượt
30/12/2019 16, 17, 18, 36, 37, 38, 56, 57, 58, 66, 67, 68, 76, 77, 78, 86, 87, 88 Thắng : 88
29/12/2019 52, 54, 55, 56, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 92, 93, 94, 95, 96, 98 Trượt
28/12/2019 00, 02, 04, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 40, 42, 44, 50, 52, 54, 60, 62, 64 Trượt
27/12/2019 50, 52, 54, 55, 56, 57, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 70, 72, 74, 75, 76, 77 Thắng : 77
26/12/2019 22, 23, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 59 Thắng : 39
25/12/2019 00, 01, 02, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 50, 51, 52, 60, 61, 62, 80, 81, 82 Thắng : 81
Ngày trước Hệ thống đã lưu lại

Bạch thủ lô kép miền bắc siêu Vip


 Hôm nay chưa chốt được số.

Thống kê kết quả những ngày trước

Ngày Các bộ số dự đoán Kết quả
26/01/2020

Hôm nay chưa chốt được số.

23/01/2020 33 Thắng : 33
22/01/2020 00 Trượt
21/01/2020 55 Thắng : 55
20/01/2020 66 Trượt
19/01/2020 11 Thắng : 11, 11
18/01/2020 22 Trượt
17/01/2020 55 Trượt
16/01/2020 00 Trượt
15/01/2020 55 Trượt
14/01/2020 88 Thắng : 88
13/01/2020 11 Thắng : 11
12/01/2020 55 Trượt
11/01/2020 44 Thắng : 44
10/01/2020 88 Thắng : 88
09/01/2020 44 Trượt
08/01/2020 99 Trượt
07/01/2020 00 Thắng : 00
06/01/2020 55 Trượt
05/01/2020 00 Thắng : 00
04/01/2020 11 Thắng : 11
03/01/2020 44 Trượt
02/01/2020 55 Trượt
01/01/2020 99 Thắng : 99
31/12/2019 33 Trượt
30/12/2019 11 Thắng : 11
29/12/2019 44 Trượt
28/12/2019 88 Thắng : 88
27/12/2019 00 Thắng : 00
26/12/2019 99 Trượt
25/12/2019 33 Thắng : 33
Ngày trước Hệ thống đã lưu lại

Dàn đầu loto miền bắc đánh là có lãi


 Hôm nay chưa chốt được số.

Thống kê kết quả những ngày trước

Ngày Các bộ số dự đoán Kết quả
26/01/2020

Hôm nay chưa chốt được số.

23/01/2020 Đầu 4 Thắng : 41; 49
22/01/2020 Đầu 5 Thắng : 51; 55; 57; 58
21/01/2020 Đầu 8 Thắng : 85; 87
20/01/2020 Đầu 0 Thắng : 08; 09
19/01/2020 Đầu 7 Thắng : 71; 72; 74; 76
18/01/2020 Đầu 2 Trượt
17/01/2020 Đầu 4 Thắng : 42; 44; 46; 47; 47; 49
16/01/2020 Đầu 3 Thắng : 31; 32; 37; 38
15/01/2020 Đầu 8 Thắng : 81; 81; 84; 88; 89
14/01/2020 Đầu 1 Thắng : 11; 12; 12; 17; 18
13/01/2020 Đầu 0 Thắng : 03; 04; 06; 07; 07
12/01/2020 Đầu 5 Thắng : 53; 57; 58; 59
11/01/2020 Đầu 1 Thắng : 12; 12; 15
10/01/2020 Đầu 6 Thắng : 60; 61; 64
09/01/2020 Đầu 9 Thắng : 90; 90; 94
08/01/2020 Đầu 0 Thắng : 02; 03; 03; 04; 04; 05; 05; 08
07/01/2020 Đầu 4 Thắng : 42; 49
06/01/2020 Đầu 7 Thắng : 70; 72; 77
05/01/2020 Đầu 1 Thắng : 12
04/01/2020 Đầu 5 Thắng : 53; 54
03/01/2020 Đầu 8 Thắng : 82; 82; 84; 86; 86; 87; 89
02/01/2020 Đầu 0 Thắng : 01; 04; 04; 09
01/01/2020 Đầu 6 Thắng : 63; 64; 64; 67; 68
31/12/2019 Đầu 7 Thắng : 71; 75; 77; 77
30/12/2019 Đầu 1 Thắng : 11; 15; 17; 18; 19
29/12/2019 Đầu 2 Thắng : 20; 25; 26; 27; 28
28/12/2019 Đầu 8 Thắng : 80; 84; 85; 86; 87; 88; 89
27/12/2019 Đầu 0 Thắng : 00; 02; 08
26/12/2019 Đầu 7 Thắng : 72; 73; 74; 74; 75; 76
25/12/2019 Đầu 5 Thắng : 51; 58; 59; 59; 59
Ngày trước Hệ thống đã lưu lại

Dàn loto miền bắc đánh là thắng


 Hôm nay chưa chốt được số.

Thống kê kết quả những ngày trước

Ngày Các bộ số dự đoán Kết quả
26/01/2020

Hôm nay chưa chốt được số.

23/01/2020 34, 67, 19, 04, 92, 48, 58, 71, 28 Thắng : 71, 28
22/01/2020 86, 36, 08, 69, 75, 14, 96, 27, 48 Thắng : 36, 75, 48
21/01/2020 06, 25, 63, 46, 14, 38, 97, 72, 81 Thắng : 06, 25, 63, 97, 72, 72
20/01/2020 08, 65, 94, 26, 52, 12, 83, 35, 41 Thắng : 08, 65, 41
19/01/2020 19, 45, 87, 38, 73, 98, 51, 26, 08 Thắng : 51
18/01/2020 27, 48, 67, 94, 14, 58, 85, 02, 39 Thắng : 48
17/01/2020 01, 87, 28, 48, 15, 92, 34, 68, 59 Thắng : 28, 92, 68
16/01/2020 29, 64, 36, 78, 81, 56, 04, 95, 17 Thắng : 29, 64, 81
15/01/2020 08, 79, 85, 91, 16, 62, 43, 29, 38 Thắng : 91, 62
14/01/2020 29, 45, 52, 68, 31, 91, 87, 72, 10 Thắng : 91
13/01/2020 06, 37, 98, 23, 80, 61, 47, 19, 58 Thắng : 06, 37, 37
12/01/2020 01, 42, 73, 91, 20, 31, 69, 54, 15 Thắng : 42, 20, 31, 69, 69, 15
11/01/2020 25, 78, 63, 89, 42, 96, 07, 37, 48 Thắng : 78, 78, 89, 07, 37
10/01/2020 21, 86, 09, 98, 14, 78, 48, 60, 56 Thắng : 86, 86, 14, 48, 60
09/01/2020 24, 36, 94, 47, 12, 03, 78, 59, 61 Thắng : 36, 94, 47, 47, 47, 03, 61
08/01/2020 58, 86, 01, 98, 79, 48, 14, 69, 32 Thắng : 58, 86, 32
07/01/2020 71, 05, 63, 84, 98, 41, 34, 46, 19 Thắng : 71, 71, 98, 98, 98
06/01/2020 72, 85, 95, 31, 60, 59, 24, 02, 17 Thắng : 72, 59
05/01/2020 03, 26, 48, 54, 83, 15, 63, 37, 75 Thắng : 54
04/01/2020 68, 51, 71, 90, 15, 48, 09, 86, 24 Thắng : 71, 15, 09, 86
03/01/2020 37, 61, 04, 19, 95, 23, 74, 58, 84 Thắng : 37, 37, 23, 58, 84
02/01/2020 42, 73, 97, 18, 32, 09, 56, 61, 25 Thắng : 18, 09, 56
01/01/2020 03, 56, 69, 79, 18, 29, 47, 94, 36 Thắng : 03, 56, 29, 94, 36
31/12/2019 47, 79, 23, 32, 50, 04, 17, 86, 59 Thắng : 04, 17, 86
30/12/2019 48, 61, 29, 15, 54, 72, 97, 01, 36 Thắng : 61, 29, 15, 54, 01
29/12/2019 48, 74, 07, 12, 93, 63, 25, 39, 51 Thắng : 07, 93, 63, 25, 51
28/12/2019 16, 97, 28, 68, 74, 41, 85, 34, 06 Thắng : 85
27/12/2019 25, 18, 78, 64, 38, 59, 82, 98, 04 Thắng : 18, 18, 78, 64
26/12/2019 31, 85, 09, 91, 27, 46, 65, 12, 74 Thắng : 74, 74
25/12/2019 14, 39, 71, 26, 48, 02, 87, 91, 57 Thắng : 26, 02
Ngày trước Hệ thống đã lưu lại

Dàn lô 3 con miền bắc siêu VIP


 Hôm nay chưa chốt được số.

Thống kê kết quả những ngày trước

Ngày Các bộ số dự đoán Kết quả
26/01/2020

Hôm nay chưa chốt được số.

23/01/2020 34, 93, 51 Thắng : 93, 93, 93
22/01/2020 17, 67, 29 Thắng : 17, 29
21/01/2020 36, 51, 25 Thắng : 25
20/01/2020 19, 74, 51 Thắng : 19, 19, 51
19/01/2020 31, 64, 58 Trượt
18/01/2020 01, 58, 37 Thắng : 01, 37, 37
17/01/2020 23, 96, 67 Trượt
16/01/2020 34, 83, 16 Thắng : 83
15/01/2020 63, 81, 98 Thắng : 81, 81
14/01/2020 25, 81, 96 Thắng : 81, 96, 96
13/01/2020 57, 85, 28 Thắng : 57, 28
12/01/2020 57, 79, 18 Thắng : 57
11/01/2020 47, 35, 91 Thắng : 35, 91
10/01/2020 37, 69, 43 Trượt
09/01/2020 63, 91, 73 Trượt
08/01/2020 26, 51, 92 Thắng : 51, 92
07/01/2020 04, 98, 23 Thắng : 98, 98, 98, 23
06/01/2020 23, 96, 12 Thắng : 23, 23, 12
05/01/2020 17, 81, 43 Thắng : 81, 43
04/01/2020 08, 37, 86 Thắng : 86
03/01/2020 03, 84, 26 Thắng : 84
02/01/2020 39, 43, 51 Trượt
01/01/2020 59, 34, 23 Trượt
31/12/2019 48, 65, 37 Thắng : 48
30/12/2019 17, 81, 34 Thắng : 17, 81
29/12/2019 56, 39, 02 Trượt
28/12/2019 04, 68, 27 Thắng : 27
27/12/2019 37, 65, 94 Thắng : 37, 94
26/12/2019 19, 72, 59 Thắng : 19, 72, 59
25/12/2019 04, 32, 76 Thắng : 04, 76
Ngày trước Hệ thống đã lưu lại

KHU VỰC CHỐT SỐ SIÊU VIP